Tư vấn pháp luật Đất đai, Nhà ở

Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ khi cá nhân, hộ gia đình nhận chuyển nhượng nhà đất

Thủ tục sang tên sổ đỏ – Khi cá nhân, hộ gia đình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở từ người khác, chúng ta cần tiến hành thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, nhà ở theo quy định của pháp luật...

Tư vấn pháp luật khác

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành...