Dịch vụ tư vấn, đàm phán, soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Với tính chất rất quan trọng đó, việc thỏa thuận, soạn thảo, giao kết hợp đồng đòi hỏi các bên chủ thể của hợp đồng phải rất thận trọng nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, chính xác, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như hạn chế các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện.

Để giúp khách hàng có thể đạt được các mục tiêu nêu trên khi giao kết hợp đồng, Luật  Minh Lê đã triển khai có  hiệu quả dịch vụ tư vấn, đàm phán, soạn thảo hợp đồng tới Quý khách hàng. Với dịch vụ này, khách hàng có thể đề nghị Luật Minh Lê hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề như: 

– Tư vấn về pháp luật điều chỉnh nội dung hợp đồng trên cơ sở đó xác định cụ thể các các căn cứ pháp lý để xác lập hợp đồng;

– Tư vấn về các điều kiện liên quan đến việc xác lập hợp đồng (điều kiện chủ thể, người đại diện, văn bản/phê duyệt chấp thuận của cấp có thẩm quyền,…);

– Tư vấn về các nội dung trong hợp đồng (nội dung hợp đồng, giá cả, phương thức thanh toán, quyền, nghĩa vụ, giải quyết tranh chấp,…);

– Hỗ trợ hoặc đại diện khách hàng (trên cơ sở ủy quyền) thỏa thuận, đàm phán về nội dung hợp đồng;

– Hỗ trợ khách hàng soạn thảo, hoàn thiện nội dung hợp đồng trước khi ký kết.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

Trân trọng!

 

CÔNG TY LUẬT MINH LÊ