Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những tội phạm phổ biến trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tội phạm này có những dấu hiệu cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Điều 179. Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

1. Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy năm:

a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật;

b) Cho vay quá giới hạn quy định;

c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động  tín dụng.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm.

II. Phân tích Cấu thành tội phạm:

1. Chủ thể của tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

– Là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

– Chủ thể đặc biệt là người có trách nhiệm đối với việc cho vay trong các tổ chức tín dụng.

2. Khách thể của tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

– Quan hệ cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng;

– Vi phạm tính tuân thủ, làm ảnh hưởng đến sự an toàn, hiệu quả trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.

3. Mặt khách quan của tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

– Hành vi: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng;

+ Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật là hành vi của cán bộ cho vay mà không áp dụng các biện pháp bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ trả nợ;

+ Cho vay quá giới hạn quy định: cho vay vượt quá mức cho phép như cho vay nhiều hơn giá trị tài sản bảo đảm, vay vượt mức nhà nước quy định;

+ Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng: cho vay không đúng đối tượng, không đúng thủ  tục, trình tự,…

– Hậu quả: Gây hậu quả nghiêm trọng

4. Mặt chủ quan của tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Lỗi: Cố ý

5. Hình phạt của tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

– Khung 1: thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy năm

– Khung 2: bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

– Khung 3: bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

– Hình phạt bổ sung: có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm

Việc nắm được các quy định liên quan đến tội vi phạm các quy định về cho vay trong  hoạt động của các tổ chức tín dụng sẽ phần nào giúp các quý khách hàng đang hoạt động trong lĩnh vực này phòng tránh, hạn chế được những rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

Mọi vướng mắc, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

Trân trọng!

 

CÔNG TY LUẬT MINH LÊ