Dịch vụ tư vấn pháp luật về mang thai hộ

Dịch vụ tư vấn pháp luật về mang thai hộ – Kể từ ngày Luật Hôn nhân và gia đình 2014 bắt đầu có hiệu lực (01/01/2015), pháp luật đã cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, đem lại...