Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh doanh nghiệp – phát triển, mở rộng mạng lưới kinh doanh là một nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để hỗ trợ khách hàng, Luật Minh Lê cung cấp tới quý Khách hàng một số thông tin liên quan đến hồ sơ, thủ tục thành lập Chi nhánh doanh nghiệp, cụ thể:

1. Đối với chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đang ký thành lập chi nhánh bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Thông báo thành lập chi nhánh theo mẫu quy định do chủ doanh nghiệp tư nhân ký;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh;

  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp, Giấy phép lao động và hộ chiếu;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

– Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Đối với chi nhánh của công ty TNHH một thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Thông báo lập chi nhánh  theo mẫu do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu (do Chủ tịch hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty ký);

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh

  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;

– Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Đối với chi nhánh của Công ty TNHH hai thành viên

Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Thông báo lập chi nhánh theo mẫu do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký);

– Biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp)

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

– Biên bản hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh

  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;

– Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Đối với chi nhánh của Công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Thông báo lập chi nhánh theo mẫu do người đại diện pháp luật của công ty ký;

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh do Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT công ty ký;

– Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh do Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt HĐQT ký;

– Biên bản họp về việc lập chi nhánh, của Hội đồng quản trị (có chữ ký của tất cả thành viên hội đồng quản trị)

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi  nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề.

– Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mọi vướng mắc, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

Trân trọng!

 

CÔNG TY LUẬT MINH LÊ