Áp dụng quy định có lợi của Bộ luật hình sự 2015 cho người phạm tội

Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao vừa ban hành Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định tại Khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS 2015).

Theo đó, hướng dẫn áp dụng các quy định có lợi của BLHS 2015 cho người phạm tội, bao gồm:

– Áp dụng hình phạt đối với người phạm tội mà BLHS 2015 đã bỏ hình phạt tử hình.

– Chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân đối với người đã bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành án mà có đủ các điều kiện quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 40 BLHS 2015.

– Không xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi mà BLHS 1999 quy định là tội phạm nhưng BLHS 2015 không quy định là tội phạm.

– Xử lý hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

– Đình chỉ vụ án đối với các trường hợp quy định tại Điểm d, đ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015.

– Miễn chấp hành hình phạt đối với các trường hợp quy định tại Điểm d, đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109 và Điểm a, b Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này.

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.