Chuyên mục Tài chính – Ngân hàng

Điều kiện vay vốn ngân hàng

Điều kiện vay vốn ngân hàng – Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là “tổ chức tín dụng”) giao hoặc cam kết giao cho...

Những nhu cầu vốn không được cho vay

Nhu cầu vốn không được cho vay – Nhu cầu huy động vốn, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tín dụng của các ngân hàng để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống,… đang ngày càng...

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm áp lực trả nợ cho khách hàng khi phát sinh trường hợp đến thời hạn trả nợ...

Dịch vụ tư vấn, đàm phán xử lý nợ

Dịch vụ tư vấn, đàm phán xử lý nợ – Việc huy động vốn, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tín dụng của các ngân hàng để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống,… đang ngày càng phổ...