Quy định của pháp luật về việc xử lý đối với hành vi tảo hôn

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì tuổi kết hôn được quy định như sau:  “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên”.  Trường hợp lấy vợ, lấy...