Tag: Tư vấn xử lý nợ

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm áp lực trả nợ cho khách hàng khi phát sinh trường hợp đến thời hạn trả nợ...

Dịch vụ tư vấn, đàm phán xử lý nợ

Dịch vụ tư vấn, đàm phán xử lý nợ – Việc huy động vốn, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tín dụng của các ngân hàng để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống,… đang ngày càng phổ...