Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

Giao dịch cho vay dân sự là một giao dịch phổ biến trong đời sống xã hội, tuy nhiên trong trường hợp cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định...