Dịch vụ tham gia tranh tụng trong lĩnh vực hình sự

Tham gia tranh tụng trong lĩnh vực hình sự là một trong những dịch vụ tham gia tố tụng được Luật Minh Lê đẩy mạnh phát triển và được các khách hàng đón nhận, sử dụng khá...