Điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Chính phủ mới ban hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại...