Những nhu cầu vốn không được cho vay

Nhu cầu vốn không được cho vay – Nhu cầu huy động vốn, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tín dụng của các ngân hàng để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống,… đang ngày càng...