Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự 2015

Ngày 09/8/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 151/QĐ-TANDTC về Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017 và Nghị quyết 41/2017/QH14 với...