Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm áp lực trả nợ cho khách hàng khi phát sinh trường hợp đến thời hạn trả nợ...