Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án tài chính – ngân hàng

Dịch vụ tranh tụng trong các vụ án tài chính – ngân hàng – Hoạt động trong lĩnh vực kinh tế nói chung và lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói riêng luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về mặt pháp lý, một...